Jennifer Härgestam här tillsammans med sin man Karl.

Jennifer kommer ifrån Fresno i Kalifornien, USA. Hon och hennes svenska man Karl har tillbringat omkring fjorton år som bofasta missionärer i Etiopien.
Under hennes sista år i landet så jobbade hon och Abbi tillsammans med att utveckla och grundlägga visionen och arbetssätt för Family Mercy House.
Jennifer var också engagerad i att hitta finanser för delar av verksamheten under de första åren.