Kvinnorna

En del av de kvinnor som får hjälp genom Family Mercy House kommer direkt från gatan eller blir rekommenderade via det lokala kommunkontoret. Det är också många som bara har hört talas om Family Mercy House från någon i sin närhet. De flesta är övergivna och ensamstående mammor, många är analfabeter, och flera har sin bakgrund i prostitution och tiggeri.

På Family Mercy House får kvinnorna möjlighet att förändra sina liv. De får utbildning i social kompetens och undervisning i hur man tar hand om sig själv. Att de inte behöver vara offer för omständigheterna, utan faktiskt kan förändra sina liv med fast beslutsamhet och rätt motivation.

På Family Mercy House får kvinnorna de verktyg och redskap de behöver för att möjliggöra förändringar i sina liv och bli självförsörjande genom ett arbete.
En viktig förutsättning för att kunna bli upprättade är att de som kommer är eller blir motiverade till förändring i sina liv. Då kan också förändringen bli bestående.

Family Mercy House – Hjälp och utbildningscenter för kvinnor.
De får:

  • Social träning
  • Utbildning
  • Ekonomiskt stöd

De lär sig inom områdena:

  • Sömnad
  • Bakning
  • Caféverksamheten
  • Kryddproduktion
  • Försäljning

På Family Mercy House får kvinnorna undervisning om föräldraskap, social kompetens, praktisk utbildning, ekonomiskt stöd och ibland hjälp med bostad. De bor i sina hem men är på centret 5-6 dagar i veckan. Under nio månader alternerar de mellan de olika utbildningsstationerna som är: kök och bageri, syateljé, kryddor och torrprodukter, bomullsspinning och servering på café.

Efter tiden på utbildningscentret ger de sig ut i livet igen, men nu med helt nya förutsättningar. På examensdagen får kvinnorna ett diplom med ett personligt utlåtande. De får också en form av startbidrag som till exempel en ullspinnare, en fritös eller något annat som hjälper dem att driva en egen liten verksamhet. För många av dem är bara det faktum att de har ett diplom med betyg en stor hjälp i att hitta en anställning.