Family Mercy House

Bankgiro: 311-1028

Swish: 1233216496

Jag vill få mer information om att bli fadder.

  • När du anmäler dig för nyhetsbrev så får du information om arbetet också dess utmaningar och förfrågningar för av både andlig och ekonomisk karaktär.
  • Om du vill få mobiluppdateringar

Bli fadder

Fadderbarnen bor i sina hem och kommer regelbundet till Family Mercy House för gemenskap och lek.

De får ett månatligt ekonomiskt understöd från sina fadderföräldrar, vilket täcker kostnader för skolgång, skolmaterial, skoluniform och näringsrik mat.

Det är varje barns rätt att få en bra och trygg skolgång och utbildning. Den hjälp  barnen får från fadderföräldrarna ger dem förutsättningar i livet som de annars aldrig hade fått. En bra utbildning ger dem en chans att få ett bättre liv och att därmed räddas från att bli ett av de tiotusentals gatubarnen i Addis Abeba.

Men fortfarande är det många barn som behöver hjälp!!

DU kan vara med och bidra till ett bättre liv för dem genom att stödja Family Mercy House månatligt, eller genom att bli fadderförälder för ett speciellt barn.
Som fadderförälder hjälper du barnet regelbundet varje månad tills dess att det fyller 18 år eller har gått färdigt sin påbörjade utbildning.